ВІДГУК

Відкрита наука (Open Science) визначається Виконавчим агентством ЄС з досліджень як "підхід до досліджень, заснований на відкритій спільній роботі, що підкреслює обмін знаннями, результатами та інструментами на якомога більш ранньому етапі та в найширших масштабах".

Відкрита наука охоплює різноманітні практики, насамперед відкритий доступ до публікацій, відкриті дослідницькі дані, відкриті робочі процеси, програмне забезпечення/інструменти з відкритим кодом, громадянську науку, відкриті освітні ресурси та відкрите рецензування тощо (Європейська комісія з відкритої наукової політики).

Відкрита наука – це новий підхід до наукових досліджень. Результати досліджень надаються у відкритий доступ іншим користувачам на якомога ранішому етапі. Змінюються спосіб спілкування дослідників між собою і контакт із суспільством загалом. Відкрита наука сприяє надійності та самокорекції науки. Відкритий доступ до науково обґрунтованих знань також є ключовим для суспільного та глобального впливу університетів.

European University Association активно підтримує університети у переході до відкритої науки, тісно співпрацюючи з Експертною групою ЄС з відкритої науки. Асоціація виділяє три ключові сфери відкритої науки:


• універсальний і постійний відкритий доступ до наукових результатів у справедливій екосистемі наукових публікацій;

• дослідницькі дані, доступні для пошуку, сумісні та багаторазові (FAIR);

• інституційні підходи до оцінки досліджень (EUA Open Science Agenda 2025).


Open Science Training Handbook
 –  навчальний посібник із відкритої науки.
 

У межах європейських ініціатив відкритої науки розбудовується OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) – європейська електронна інфраструктура відкритої наукової комунікації. В її основі лежить дослідний граф OpenAire, який пов’язує публікації, дослідні дані, дослідницькі програми з дослідниками, їх організаціями, фінансуючими агентствами та дослідницькими спільнотами. Для пов’язування наукових даних широко використовуються цифрові ідентифікатори DOI та ORCID. OpenAIRE є офіційним репозитарієм грантових програм ЄС, всі публікації, що оприлюднюються в межах цих грантових програм, включаються в нього. Крім того, проіндексовані також статті таких вагомих постачальників наукових даних, як arXiv.org, Europe PubMed Central,  а також статті з інших авторитетних джерел.