ВІДГУК
 
 

МІСІЯ.
Бібліотека створює та розвиває комфортне і безпечне середовище для сприяння дослідницькому, освітньому, творчому процесам та саморозвитку. Бере участь у розбудові Університету як унікальної платформи підготовки висококваліфікованих фахівців для освіченого, доброчесного, інклюзивного та інноваційного суспільства. Разом із університетською спільнотою працює над створенням і підтримкою привабливого іміджу Університету.

ВІЗІЯ.
Бібліотека – надійний учасник розвитку Університету дослідницького типу з академічними традиціями, сучасними науковими дослідженнями, високою якістю навчання; інтелектуальна, комунікаційна, інноваційна відкрита платформа.

ЦІННОСТІ.

• Люди та Команда. Бібліотека - команда однодумців зі спільним баченням, спільними діями та спільними досягненнями, які поважають та довіряють один одному, відповідають один перед одним, цінують внесок кожного в реалізацію стратегії, сприяють реалізації професійного потенціалу кожного працівника.

• Спільнота та Партнерство. Бібліотека створює та розвиває середовище довіри, поваги та доброчесності, сприяє розвитку спільноти та спонукає до творення нових ідей; розширює партнерські зв’язки.

• Відкритість та Доступність. Бібліотека зручна для кожної людини, її ресурси та послуги максимально доступні; відкрита для спілкування з користувачами, колегами та партнерами.

• Користувачі та Послуги. Кожен користувач Бібліотеки є унікальним і важливим, тому ми швидко та адекватно реагуємо на їхні запити, потреби та очікування, вдосконалюємо наші послуги, створюємо комфортні умови для навчання та досліджень, відповідаємо за якість наших ресурсів та сервісів.

• Розвиток та Інноваційність. Бібліотекарі постійно навчаються, вдосконалюють свій професійний рівень, обмінюються знаннями, проводять дослідження і впроваджують інновації.

• Академічна доброчесність. Бібліотека підтримує діяльність Університету щодо академічної доброчесності як базового принципу стандартів вищої освіти.

• Екологічність. Бібліотека підтримує реалізацію екологічних ініціатив та проєктів Університету та партнерів, популяризує свідоме споживання.


📃 Положення про Наукову бібліотеку Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023.