ВІДГУК
 
 
ПРОЄКТИ
ico
Цифровий архів видання «Педагогічні кадри (2021 - )
Одним із напрямків роботи Наукової бібліотеки є збереження документів, що мають відношення до історії університету, та спрощення доступу до них. Таким джерелом є архів газети «Педагогічні кадри» - корпоративного видання університету, що відображав основні аспекти внутрішнього життя, важливі офіційні документи та звіти, новини про події, що відбувалися у його межах. Архів містить біля 1200 документів за 1956-2015 рр.
Враховуючи важливість цього джерела для вивчення історії університету, бібліотекою започатковано проект ретрокаталогізації і оцифрування даного архіву. У рамках проекту відбудеться створення електронної версії архіву з обробкою зображень за допомогою системи розпізнавання тексту, складання бібліографічних описів документів, що зберігається у фонді, а також розміщення цих документів у системі колекцій на сайті бібліотеки.
Виконання проекту підвищить доступність архіву видання «Педагогічні кадри», зробить його зручним для вивчення та аналізу електронними методами дослідження та допоможе зберегти друковані примірники документів у задовільному стані. Відкритий доступ дозволить користуватися цими документами усім зацікавленим дослідникам.
ico
Цифрова колекція «Рідкісні видання з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова» (2018 - )
Під час процесу ретрокаталогізації фонду рідкісних видань бібліотеки було знайдено багато видань, електронних версій яких у світових зібраннях досі не існує. З метою надання до них вільного доступу усім зацікавленим особам було започатковано проект «Рідкісні видання з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова».
У першу чергу вирішено створювати електронні аналоги видань, опублікованих в Україні, а також публікацій українською мовою в інших країнах світу.
На сьогодні (2021 рік) вже надано доступ до 21 рідкісного видання періоду 1883 – 1918 років.
 
ico
Електронний архів авторефератів дисертацій захищених в університеті (2016 - )
У фондах бібліотеки зберігаються дисертації захищені в університеті з 1946 року. З метою надання науковій спільноті інформації про дослідження університету від середини ХХ століття започатковано проект з оцифрування авторефератів цих дисертацій та представлення електронних копій у репозитарії для надання вільного доступу до них.
 
 
ico
Цифрова колекція «Шевченкіана у фондах Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова» (2014 - )
До 200-річного ювілею Т. Г. Шевченка у співпраці з ТОВ «Спеціалізований центр БАЛІ» (СЦ БАЛІ) за участю ТОВ «Електронні архіви України» (ТОВ ЕЛАУ) було здійснено проект «Шевченкіана у фондах Наукової бібліотеки УДУ імені Михайла Драгоманова», результатом якого було переведення в електронну форму творів Великого Кобзаря та рідкісних видань про його життя та діяльність.
На сайті бібліотеки у розділі «Колекції» було створено відповідний підрозділ і надано доступ до 20 оцифрованих видань. У подальшому до них було додано ще дві електронні копії публікацій творів письменника та матеріалів про його постать.
 
ico
Цифрова колекція Михайло Драгоманов - видатний діяч України (2011- )
До 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова Науковою бібліотекою у співпраці з ТОВ «Спеціалізований центр БАЛІ» (СЦ БАЛІ) за участю ТОВ «Електронні архіви України» (ТОВ ЕЛАУ) було започатковано та здійснено проект «М. Драгоманов - видатний діяч України».
Метою проекту було створення інформаційно-бібліотечних ресурсів, присвячених життю і діяльності М.П. Драгоманова та забезпечення вільного доступу до них широкому колу користувачів.
Проектом передбачалося переведення у цифрову форму друкованих рідкісних видань відповідної тематики з фонду НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, формування електронної колекції цифрових аналогів цих видань, створення збірки електронних версій окремих праць М.П. Драгоманова та добірки електронних матеріалів щодо постаті видатного вченого.
Результатом проекту стало переведення в електронну форму 30 рідкісних та сучасних видань і відкриття на веб-сайті НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у розділі «Колекції» спеціального підрозділу, а також випуск презентаційного CD з цифровою колекцією праць М.П. Драгоманова.
У подальшому проект було подовжено оцифруванням ще низки рідкісних та сучасних публікацій творів вченого та матеріалів про його діяльність.


 
ПАРТНЕРИ
ico
УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ - незалежна всеукраїнська громадська організація, що об’єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які професійно пов’язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.
 
 
ico
ELIBUKR - «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» - інноваційний проєкт, що об'єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України з метою забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, інтеграцї української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію, сприяння впровадженню академічної доброчесності та якісному розвитку вищої освіти.
 
ico
ДНТБ УКРАЇНИ - Державна науково-технічна бібліотека України загальнодержавного значення, входить до бібліотечної системи України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України. Комплексний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький, науково-методичний та репродукційно-видавничий центр, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави.
 
 
ico
ДНПБ УКРАЇНИ (Дежавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського) - наукова установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти; національне галузеве книгосховище, всеукраїнський центр із питань бібліотечно-бібліографічного й науково-інформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки і психології; депозитарій педагогічної та психологічної літератури, галузевий центр міжбібліотечного абонемента (МБА), координаційний науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
 
ico
European Network of Open Education Librarians (ENOEL) - Європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти. Мета ENOEL - розширення потенціалу бібліотек вищої освіти в Європі задля ефективнішої їх співпраці з педагогами, викладачами та студентами у рамках відкритої освіти. ENOEL також прагне краще зрозуміти потреби суспільства та досягти прогресу за допомогою досліджень, поширення відкритих освітніх ресурсів, обміну знаннями між країнами та відкритої освітньої інфраструктури.
 
 
ico
НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ - бібліотека загальнонаціонального значення з питань історії, яка є всеукраїнським депозитарієм історичної літератури та методичним центром в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України. Фонд Бібліотеки складає понад 700 000 одиниць зберігання.
 
 
БІБЛІОТЕКИ ЗВО - ПАРТНЕРИ УДУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ico
 

ico

ico
 

ico
 

ico
 

ico

ico
 

ico

ico
 

ico
 

ico
 

ico
 

ico

ico

ico
 

ico
 

ico
 

ico
 

ico