ВІДГУК
 
 
ico
ДНТБ УКРАЇНИ надає можливість депонування об’єкта науково-технічного змісту з метою забезпечення
потреб авторів/співавторів у доказовій базі у випадку захисту своїх прав. (див. інструкцію).
 
 

• Як за допомогою сервісів Elsevier знайти журнал, що індексується у Scopus для публікації результатів наукового дослідження. (Інструкція НТБ НТУУ «КПІ»)
Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus
Як знайти журнал в Web of Science Core Collection
• За допомогою сервісу Manuscript Matcher від Clarivate можна знайти журнал, що індексується у Web of Science для публікації результатів наукового дослідження. Сервіс запропонує список журналів, що відповідатиме назві та анотації Вашої статті
Як перевірити чи індексується журнал у Web of Sciense та/або Scopus?
ico
Знайдіть журнали відкритого доступу за Вашим науковим напрямком у Директорії журналів відкритого доступу DOAJ.
ПОРАДИ РЕДАКТОРАМ
ico
OPEN SCIENCE IN UKRAINE (OSU) – сервіс комплексної підтримки
наукових журналів у мережі Інтернет.
ico
ЯК ОТРИМАТИ НОМЕР ISSN. Для отримання номеру ISSN необхідно звернутись до Національного центру ISSN в Україні, функції якого виконує Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова".
ico
DOI (Digital Object Identifier)- ідентифікатор цифрового об'єкта, який надається науковим статтям і збірникам.
ico
Introduction, Methods, Results, and Discussion (IMRAD) – міжнародний формат наукових статей.
 
 
 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ТАКА СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ:
• Назва (Title)
• Анотація (Abstract)
• Ключові слова (Keywords)
• Вступ (Introduction)
• Методи (Methods)
• Результати (Results) And
• Обговорення (Discussion)
• Висновки (Conclusions)
• Література (References)