ВІДГУК
Для підтримки стабільної роботи науковців університет (згідно угоди, укладеної на рік) має доступ до наукометричних повнотекстових баз даних Scopus (Elsevier), Web of Science (Clarivate Analytics), Science Direct, Springer Nature та Research4Life.
Щодо отримання віддаленого доступу до баз даних звертайтесь на e-mail бібліотеки lib@udu.edu.ua або телефонуйте (044) 239-30-39; (044) 239-30-22.
 
  БІБЛІОТЕЧНІ СЕРВІСИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ:
МБА ТА ЕЛЕКТРОННА
ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ
 
ico