ВІДГУК

Висловлюємо найщирішу подяку Ірині Віталіївні Савченко за подаровані видання:

Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка; Святий Київ; Останнім шляхом Кобзаря; Українські приказки, прислів'я і таке інше; "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак): вибрані твори.

Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / Пер. груз., упоряд., вступні тексти Р. Чілачави. - К.: Етнос, 2005. - 336 с.: портр.; іл. - Укр., груз.

ISBN 966-522-064-0

Видання об'єднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки. Поетичні твори подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.

Збірник ілюстрований репродукціями живописних і графічних творів Т. Шевченка, а також автографами окремих творів усіх трьох авторів, фотоматеріалами, які відображають їхній життєвий і творчий шлях.

Святий Київ: фотоальбом / Упоряд. Н. Д. Прибєги за участю С. К. Горкавого. - К.: Мистецтво, 2001. - 240 с. іл. - Укр., англ., рос., нім., фр., ісп.

ISBN 966-577-026-8

Мов на небі висить святий Київ наш великий - так казав Тарас Шевченко. Київ... Древній, сивочолий і водночас дивовижно юний і сучасний. Кожного, хто знайомиться з Києвом, вражають його численні святині й історичні пам'ятки. Серед них - собор св. Софії, Києво-Печерська лавра, Успенський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, Кирилівська та Андріївська церкви та інші. Неповторний образ Києва постає зі сторінок фотоальбому.

Останнім шляхом Кобзаря. Авт.кол.: Грабович Г., Дзюба І. М., Жулинський М. Г. та ін. - К.: "Український літопис", 1994 / Упоряд. Новицький М. Л. - 280 с.

ISBN 5-7707-3396-9

Хронологію і дух походу-реквієму, присвяченого 130-річчю перепоховання Тараса Шевченка, відтворює літопис "Останнім шляхом Кобзаря". Наведено роздуми відомих політичних та релігійних діячів, письменників і науковців про вплив Кобзаря на українське духовне життя.

Українські приказки, прислів'я і таке інше. Уклав М. Номис / Упорядкув., прим. та вступна ст. М. М. Пазяка. - К.: Либідь, 2003. - 352 с. ("Пам'ятки історичної думки України").

ISBN 966-06-0295-2

І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника й педагога М. Номиса (1823-1900), метою якого було "зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і тим самим сприяти розвитку національної самосвідомості". Приказки, прислів'я та загадки, вміщені в книжці, охоплюють найрізноманітніші сфери життя українського народу, його звичаї та вірування.

Для всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

"Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак): Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстика / Авторський проект, упоряд., бібліограф. відомості та прим. Василя Ґабора. - Львів: ЛА "Піраміда", 2007. - 392 с. (Серія "Українські Літературні Групи").

Літературне угруповання "Бу-Ба-Бу" (бурлеск-балаган-буфанада) заснували 1985 р. Юрій Андрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець. Перший публічний вечір "Бу-Ба-Бу" відбувся наприкінці 1987 р. у Києві. Перша спільна книга бубабістів побачила світ 1995 р. У "Вибрані твори" "Бу-Ба-Бу" увійшли кращі зразки поезії, прози та есеїстики Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака з детальними бібліографічними відомостями про кожного з авторів.

Твори друковані за авторським правописом.