ВІДГУК

Бібліотека висловлює щиру подяку Вихляєву Юрію Миколайовичу за подарований примірник видання:

Вихляєв Ю.М. Психофізіологія рухової діяльності. Навчальний посібник / Ю.М.Вихляєв. - Вінниця: ТОВ "ТВОРИ". - 2022 - 340 с.

ISBN 978-617-552-089-5

Оволодіння знаннями та практичними навичками психофізіологічного забезпечення рухових і сенсорних можливостей, необхідних при виконанні фізичних вправ рухової активності, спортивної і професійної діяльності осіб різного віку і статі, поведінки людини в екстремальних та надзвичайних ситуаціях є складовою частиною професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання, фітнесу та рекреації, спорту і фізичної терапії. У посібнику викладено психофізіологічні закономірності створення потреб і мотивації до рекреаційно-оздоровчої рухової діяльності, умови, риси характеру, типи нервової діяльності, що необхідні як для відбору, так і для забезпечення виконання професійної і спортивної діяльності. Розглянуті особливості поведінки людини в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

Вихляєв Юрій Миколайович - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання та здоров'я Київського національного університету технологій та дизайну. Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, з яких три наукових монографії, п'ять навчальних посібників, біля 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.