ВІДГУК

Висловлюємо щиру подяку Чижову Денису Анатолійовичу за подарований до фонду бібліотеки примірник:

Чижов Д.А. Роль державного механізму в забезпеченні прав та свобод людини у сфері національної безпеки України: монографія / Д. А. Чижов. - Київ: 2023. 216 с.

ISBN 978-966-931-280-8

Монографію присвячено комплексному дослідженню особливостей державного механізму в забезпеченні прав та свобод людини у сфері національної безпеки України. Проаналізовано нормативні засади, тенденції та проблеми правозастосування у досліджуваній сфері. Розкрито формування новітнього доктринального підходу до засад забезпечення прав та свобод людини у сфері національної безпеки України через з’ясування природи, сутності, виявлення специфіки нормативно-правового забезпечення в умовах інтеграції України до європейського правового та економічного простору під кутом усестороннього захисту прав людини.
Обґрунтовано й визначено державний механізм забезпечення прав та свобод людини у сфері національної безпеки України. Сформульовано та окреслено розуміння прав людини як об'єкта національної безпеки, вплив сучасної теорії прав людини на формування концепції національної безпеки, принципи формування державної політики забезпечення прав людини у сфері національної безпеки тощо.
На основі комплексного опрацювання проблем теоретичного, нормативного і правозастосовного характеру запропоновано новітню правову доктрину реалізації та забезпечення прав людини у сфері національної безпеки України.

Чижов Денис Анатолійович - доцент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, науковий співробітник Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України.